Makna Lengkap Hamdallah

Makna Lengkap Hamdallah Hasil gambar untuk hamdallah

HANYA ALLAH YANG BERTINDAK

Bacaan hamdallah merupakan ayat ke -2 surat al-fatihah sekaligus menjadi sebuah do’a dan zikir yang utama dan salah satu dari empat perkataan yanag disukai Allah . Memahami makna hamdalah secara mendalam sama dengan mentadaburi ciptaan nya dari yang terkecil hingga jagat raya.

Begitu banyak nikmat yang dilimpahkan Allah Swt, sehingga tak akan pernah cukup tinta sebanyak lautan menuliskannya sebagaimana tertulis dalam surat Al kahfi 109 “Sekiranya laut dijadikan tinta untuk menuliskann kalimat-kalimat tuhanku , sungguh akan keringlah lautan sebelum habis kalimat kalimat tuhanku sekalipun ditambah sebanyak itu lagi .

Begitu jelas bukti – bukti keesaan Allah yang mampu mengantarkan umat yang beriman untuk mengucap hamdalah , namun masih banyak manusia khilaf yang menganggap dirinya seolah-olah paling mampu berbuat , paling mampu menciptakan alat baru. Padahal pengetahuan manusia amatlah sedikit.

Hanya Allah yang berhak mendapat pujian atas segala penciptaannya. Jadikanlah diri kita untuk menjadi orang yang mampu berdzikir sehinngga dapat mengucapkan hamdalah dengan penuh keikhlasan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *