Lirik lagu tanah sunda

Lirik lagu tanah sunda – Lirik Tanah Sunda

Tanah Sunda ( wibawa)

Gemah ripah (turèndah)

Nu ngumbara suka betah,

Urang Sunda (Samawa)

Sing Toweksa (percèka)

Nyagga darma anu nyata

Seuweu Pajajaran

Muga tong kas’maran

Sing tulaten jeung rumaksamiara

Pakaya

Mèmang sawajibna

Geten titen rumawat Tanah Pusaka

Titen kana (pakaya),

Harta banda (pusaka)

Mo’kaduhung waktu jaga

Anu lian ( mo’wasa)

Moal bisa (rumaksa)

Ngatur ngolah jeung ngariksa

Gembleng sauyuna

Singkil babarengan

Ngangkat darajat Ki Sunda

Sunda kukuh kuat

Diraksa dirumat

Pasti jembar wibawa Indonèsia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *